Trang chủ ICAN CONNECT

HỌC TIẾNG ANH CÙNG MILO

Adventure English with Milo là chương trình giúp học sinh Tiểu học (phù hợp với học sinh từ lớp 3 tới lớp 5) xây dựng kiến thức nền tảng về Ngữ pháp, Từ vựng tiếng Anh với cách tiếp cận sinh động vui nhộn cùng chú thú nhồi bông Milo.

Adventure English with Milo 1

Adventure English with Milo 1

Học phí trọn gói: 299.000 đồng
Thời gian học: 1825 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Adventure English with Milo 2

Adventure English with Milo 2

Học phí trọn gói: 299.000 đồng
Thời gian học: 1825 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI
Adventure English with Milo 3

Adventure English with Milo 3

Học phí trọn gói: 299.000 đồng
Thời gian học: 1825 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI