Trang chủ Toán 2

Toán 2

Chương trình Học tốt (Tiểu học)

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Ôn hè Toán 2

Ôn hè Toán 2

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-07-2020
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Mathplay

Là chương trình ôn tập, tự học và luyện tập Toán trực quan dành cho học sinh Tiểu học nhằm giúp học sinh nhận diện hình ảnh; làm quen với các dạng toán cơ sở từ sớm thông qua hệ thống các câu hỏi trực quan, sinh động và dễ thực hành.

Mathplay lớp 2

Mathplay lớp 2

Học phí trọn gói: 500.000 đồng
Ngày bế giảng: 30-06-2020
Giáo viên: Thầy HOCMAI