Trang chủ Toán

HỌC GIỎI - Theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (CTGDPT 2018)

Là khóa học bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GD-ĐT, trong đó chú trọng phát triển các năng lực ngôn ngữ, năng lực tư duy logic bằng cách tiếp cận các phương pháp giảng dạy hiện đại, sinh động và gần gũi với học sinh.

Học giỏi Toán 2

Học giỏi Toán 2

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

7 chủ đề trọng tâm Toán 2

7 chủ đề trọng tâm Toán 2

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Thanh Lan