Trang chủ Toán 2

Toán 2

Chương trình Học tốt (Tiểu học)

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Toán 2 - Cô Nguyễn Thị Thanh Lan

Toán 2 - Cô Nguyễn Thị Thanh Lan

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Cô Thanh Lan

Ôn hè

Là nhóm khóa học giúp học sinh hệ thống và ôn tập lại toàn bộ kiến thức trọng tâm của môn học trong năm học trong thời gian nghỉ hè.

Ôn hè Toán 2

Ôn hè Toán 2

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-10-2020
Giáo viên: Thầy HOCMAI