Trang chủ Toán

Chương trình học trên trường

Toán 2

Toán 2

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

7 chủ đề trọng tâm Toán 2

7 chủ đề trọng tâm Toán 2

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Thanh Lan
Ôn hè Toán 2

Ôn hè Toán 2

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Dư Thanh Mai