Trang chủ Toán

Topclass iLearn

Topclass iLearn là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao trên trường thông qua hình thức học tập chủ động (học thông qua hệ thống bài giảng, học liệu trực tuyến được xây dựng và biên soạn sẵn).

Topclass iLearn Toán 2

Topclass iLearn Toán 2

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

Bổ trợ Phương pháp - Kĩ năng

Là các khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

7 chủ đề trọng tâm Toán 2

7 chủ đề trọng tâm Toán 2

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Thanh Lan
Ôn hè Toán 2

Ôn hè Toán 2

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Dư Thanh Mai