Trang chủ Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán

iLearn

iLearn là hình thức học tập chủ động (học thông qua hệ thống bài giảng trực tuyến được xây dựng và biên soạn sẵn).

Chuyên đề Bất đẳng thức - Thầy Trần Phương, Lê Đức Việt

Chuyên đề Bất đẳng thức - Thầy Trần Phương, Lê Đức Việt

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày

iLIVE

iLIVE là hình thức học tập tương tác (học với giáo viên trực tuyến cùng lịch học cố định trong tuần)

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 6 (iLIVE)

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 6 (iLIVE)

Học phí trọn gói: 18.000.000 đồng
Thời gian học: 300 ngày
Giáo viên: Thầy Bùi Minh Mẫn

Sách

Những viên kim cương trong bất đẳng thức Toán học

Những viên kim cương trong bất đẳng thức Toán học

Học phí trọn gói: 450.000 đồng
Ngày bế giảng: 02-01-2038