Trang chủ Toán 4

Toán 4

Chương trình Học tốt

Là chương trình học bao gồm 01 khóa Trang bị kiến thức và 01 khóa Ôn luyện kiến thức giúp học sinh nắm vững, hiểu sâu kiến thức nền tảng và đạt kết quả cao trong học tập.

Toán 4 - Cô Trần Thị Lê Dung (2018-2019)

Toán 4 - Cô Trần Thị Lê Dung (2018-2019)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 420.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ (2018 - 2019)

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Huệ (2018 - 2019)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 420.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Ôn luyện Toán 4 - Thầy Hà Đình Hạnh (2018-2019)

Ôn luyện Toán 4 - Thầy Hà Đình Hạnh (2018-2019)

Học phí trọn gói:400.000 đồng
Học phí ưu đãi: 280.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019

Luyện thi Violympic

Là nhóm khóa học dành cho học sinh muốn làm chủ các phương pháp và kỹ năng cần thiết để giải các dạng bài trong kỳ thi Violympic.

Luyện thi Violympic Toán 4 - Thầy Bùi Minh Mẫn (2018-2019)

Luyện thi Violympic Toán 4 - Thầy Bùi Minh Mẫn (2018-2019)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 420.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Thầy Bùi Minh Mẫn

Nâng cao

Dành cho học sinh có nhu cầu nâng cao kiến thức, nắm được những phần kiến thức khó để hướng tới kỳ thi học sinh giỏi.

Nâng cao Toán 4 - Thầy Bùi Minh Mẫn (2018-2019)

Nâng cao Toán 4 - Thầy Bùi Minh Mẫn (2018-2019)

Học phí trọn gói:600.000 đồng
Học phí ưu đãi: 420.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Thầy Bùi Minh Mẫn