Trang chủ Tiếng Việt 4

Tiếng Việt 4

Năm học 2018-2019

Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư (2018-2019)

Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư (2018-2019)

Học phí trọn gói:1.000.000 đồng
Học phí ưu đãi: 700.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019

Nâng cao

Dành cho đối tượng có nhu cầu tìm hiểu những kiến thức khó và hướng tới thi HSG (Học sinh khá - giỏi nên học nhóm khoá học này).


Nâng cao Tiếng Việt 4 - Cô Trần Thị Vân Anh (2018-2019)

Nâng cao Tiếng Việt 4 - Cô Trần Thị Vân Anh (2018-2019)

Học phí trọn gói:500.000 đồng
Học phí ưu đãi: 350.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019

Ôn thi học kỳ

Nhóm khóa học giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức trọng tâm theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ.

Ôn thi học kì I Tiếng Việt 4 - Cô Đoàn Kiều Anh (2018-2019)

Ôn thi học kì I Tiếng Việt 4 - Cô Đoàn Kiều Anh (2018-2019)

Học phí trọn gói:300.000 đồng
Học phí ưu đãi: 210.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Đoàn Kiều Anh