Trang chủ Tiếng Việt 4

Tiếng Việt 4

Năm học 2019-2020

Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

Học phí trọn gói: 800.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2020

Ôn thi HKII

Là nhóm khóa học giúp học sinh ôn thi kiến thức trọng tâm và hệ thống hóa kiến thức theo dạng bài chuẩn bị cho thi học kỳ II ở trên trường.

Ôn thi học kì II Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương (2018-2019)

Ôn thi học kì II Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương (2018-2019)

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2019
Giáo viên: Cô Phan Thùy Dương