Trang chủ Tiếng Việt 4

Topclass iLive

Topclass (iLIVE) là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao thông qua hình thức học tương tác (học với giáo viên trực tuyến với lịch học cố định trong tuần)

Topclass iLIVE Tiếng Việt 4

Topclass iLIVE Tiếng Việt 4

Học phí trọn gói: 6.800.000 đồng
Ngày bế giảng: 18-01-2038
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Bổ trợ Phương pháp - Kĩ năng

Là các khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Tiếng Việt 4 (CT cũ)

Tiếng Việt 4 (CT cũ)

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Nâng cao Tiếng Việt 4

Nâng cao Tiếng Việt 4

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Ôn thi học kì I Tiếng Việt 4 - Cô Đoàn Kiều Anh

Ôn thi học kì I Tiếng Việt 4 - Cô Đoàn Kiều Anh

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Đoàn Kiều Anh
Ôn thi học kì II Tiếng Việt 4

Ôn thi học kì II Tiếng Việt 4

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Phan Thùy Dương
Ôn hè Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đoàn Kiều Anh

Ôn hè Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đoàn Kiều Anh

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày