Trang chủ Tiếng Việt 4

Tiếng Việt 4

Chương trình HỌC TỐT

HỌC TỐT là chương trình học tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết và  biết cách vận dụng lý thuyết vào làm bài tập, rèn luyện thành thạo các dạng bài bám sát theo chương trình sách giáo khoa hiện hành.

Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

Học phí trọn gói:800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 560.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Ôn luyện Tiếng Việt 4 - Cô Thảo Lê

Ôn luyện Tiếng Việt 4 - Cô Thảo Lê

Học phí trọn gói:500.000 đồng
Học phí ưu đãi: 350.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021
Giáo viên: Cô Thảo Lê

Nâng cao

Là nhóm khóa học dành cho học sinh có nhu cầu mở rộng, đào sâu và nâng cao kiến thức, phương pháp hướng tới kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Nâng cao Tiếng Việt 4 - Cô Trần Thị Vân Anh

Nâng cao Tiếng Việt 4 - Cô Trần Thị Vân Anh

Học phí trọn gói:500.000 đồng
Học phí ưu đãi: 350.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-05-2021

Ôn hè

Là nhóm khóa học giúp học sinh hệ thống và ôn tập lại toàn bộ kiến thức trọng tâm của môn học trong năm học trong thời gian nghỉ hè.

Ôn hè Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đoàn Kiều Anh

Ôn hè Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đoàn Kiều Anh

Học phí trọn gói: 300.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-10-2020