Trang chủ Tiếng Việt 4

Topclass iLearn

Topclass (iLearn) là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao trên trường thông qua hình thức học tập chủ động (học thông qua hệ thống bài giảng trực tuyến được xây dựng và biên soạn sẵn).

Phòng luyện TopClass Tiếng Việt 4

Phòng luyện TopClass Tiếng Việt 4

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Topclass iLIVE

Topclass (iLIVE) là giải pháp học tập giúp học sinh thành thạo từng đơn vị kiến thức, tự tin đạt điểm cao thông qua hình thức học tương tác (học với giáo viên trực tuyến với lịch học cố định trong tuần)

Topclass iLIVE Tiếng Việt 4

Topclass iLIVE Tiếng Việt 4

Học phí trọn gói: 12.000.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Topclass iTutor 1:1

Topclass (iTutor 1:1) là giải pháp học tập cá nhân hóa cho từng học sinh để đạt được mục tiêu học tập trên trường thông qua hình thức học tương tác trực tuyến 1 giáo viên với 1 học sinh.

Topclass iTutor 1:1 Tiếng Việt 4

Topclass iTutor 1:1 Tiếng Việt 4

Học phí trọn gói: 38.400.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Thầy HOCMAI

Khóa học BỔ TRỢ

BỔ TRỢ là khóa học giúp học sinh bổ sung, mở rộng kiến thức hoặc cải thiện các phương pháp, kĩ năng làm bài để đạt được hiệu quả học tập tốt hơn.

Tiếng Việt 4 (CT cũ)

Tiếng Việt 4 (CT cũ)

Học phí trọn gói: 999.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Nâng cao Tiếng Việt 4

Nâng cao Tiếng Việt 4

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Ôn thi học kì I Tiếng Việt 4 - Cô Đoàn Kiều Anh

Ôn thi học kì I Tiếng Việt 4 - Cô Đoàn Kiều Anh

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Đoàn Kiều Anh
Ôn thi học kì II Tiếng Việt 4

Ôn thi học kì II Tiếng Việt 4

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày
Giáo viên: Cô Phan Thùy Dương
Ôn hè Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đoàn Kiều Anh

Ôn hè Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đoàn Kiều Anh

Học phí trọn gói: 600.000 đồng
Thời gian học: 365 ngày