Nâng cao Toán 5

  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cần nhớ
 • Bài tập áp dụng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 9. HÌNH HỌC

Bài 03. Tính tỉ số diện tích - tỉ số cạnh của 2 tam giác (tiết 2)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 418

Chưa có thông báo nào