PEN-I Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Câu 7
 • Câu 8
 • Câu 11
 • Câu 17
 • Câu 20
 • Câu 22
 • Câu 24
 • Câu 25
 • Câu 27
 • Câu 28
 • Câu 31
 • Câu 38
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ SỐ 16 (ĐỀ THỰC CHIẾN)

Đề số 16. Bài giảng chữa câu hỏi nhận biết, thông hiểu

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 749

Lưu ý: câu 31 thầy tính nhầm \[{y_{CT}}\]. Các e sửa thành \[{y_{CT}} = 0\] nhé

Chưa có thông báo nào