PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Phần 2 (tiếp)
    • VD 4, 5
    • VD 6, 7
  • Một số biến đổi khác
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Hữu cơ

Bài 2.2. Xử lý số liệu trong các bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ (Phần 2)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 203

  • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về xử lý số liệu trong các bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ.
  • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví về xử lý số liệu trong các bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ.

Chưa có thông báo nào