PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Phần 2 (tiếp)
    • VD 4, 5
    • VD 6, 7
  • Một số biến đổi khác
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 6. Những kiến thức nền tảng của Hóa học Hữu cơ

Bài 2.2. Xử lý số liệu trong các bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ (Phần 2)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 30

  • Ôn tập lý thuyết trọng tâm kiến thức về xử lý số liệu trong các bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ.
  • Hướng dẫn giải chi tiết một số ví về xử lý số liệu trong các bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ.

Chưa có thông báo nào