PEN-M Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • ADN, gen, mã di truyền
  • Nhân đôi- Phiên mã- Dịch mã
  • Điều hòa hoạt động gen, Đột biến gen
  • NST và đột biến NST
Nhấn để bật tiếng

Phần 1: Lý thuyết

Bài 2: Di truyền và biến dị: Lý thuyết hay gây nhầm lẫn và những sai lầm thường gặp khi làm bài.

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.875

Nội dung bài giảng:

Những lý thuyết hay gây nhầm lẫn và sai lầm thường gặp về:
+ Cấu trúc ADN, gen, mã di truyền
+ Nhân đôi, phiên mã, dịch mã
+ Điều hòa hoạt động gen, đột biến gen
+ NST và đột biến NST

Chưa có thông báo nào