PEN-M Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
  • Chọn giống dựa trên đột biến và công nghệ tế bào thực vật
  • công nghệ tế bào động vật và công nghệ gen
Nhấn để bật tiếng

Phần 1: Lý thuyết

Bài 6: Ứng dụng di truyền học: Di truyền học trong cuộc sống.

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 838

Nội dung bài giảng:

+ Chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
+ Chọn giống dựa trên đột biến và công nghệ tế bào
+ Chọn giống nhờ công nghệ gen

Chưa có thông báo nào