PEN-M Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Bằng chứng, nguyên nhân tiến hóa
  • Sự hình thành đặc điểm thích nghi và hình thành loài mới
Nhấn để bật tiếng

Phần 1: Lý thuyết

Bài 8: Tiến hóa: tư duy logic – phương pháp cốt lõi ghi nhớ kiến thức.

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 753

Nội dung bài giảng:

Phương pháp cốt lõi ghi nhớ về:
+ Bằng chứng, nguyên nhân tiến hóa
+ Sự hình thành đặc điểm thích nghi và hình thành loài mới

Chưa có thông báo nào