HM 10 Luyện đề Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

ĐỀ SỐ 02

Bài giảng chữa Đề số 02 - Phần 2

Độ dài: 46 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Cho dạng đúng của từ
  • Điền từ vào đoạn văn
  • Đọc hiểu
  • Viết lại câu
X