HM 10 Luyện đề Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

ĐỀ SỐ 06

Bài giảng chữa Đề số 06 - Phần 1

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

Học sinh lưu ý:

Question 9. Neither the director norhis assistant__________yet. --> Đáp án đúng là: C. has come

Trao đổi bài (5)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Question 01-05
  • Question 05-10
  • Question 11-15
  • Question 15-20
X