HM 10 Luyện đề Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

ĐỀ SỐ 06

Bài giảng chữa Đề số 06 - Phần 2

Độ dài: 63 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Question 21-25
  • Question 26-30
  • Viết đoạn văn
X