Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 19: NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT

Tập đọc: Bốn anh tài

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung


Xin chào các con!
Vậy là các con đã kết thức học kì I với 18 tuần học rồi. Bắt đầu từ bài giảng này, chúng mình sẽ bước sang học kì II. Mở đầu học kì II, các con sẽ cùng với cô giáo học bài Tập đọc: Bốn anh tài. Tại sao bài học này lại có tên như vậy nhỉ? Vậy mời các con bước vào học để được giải đáp những thắc mắc về bài này nhé!
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X