Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ

Bài 6: Khái quát chung về khu vực Đông Nam Á (1945 – 2000). Cách mạng Lào và Campuchia .

Độ dài: 50 phút

Tóm tắt nội dung


  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy các vấn đề chung về những biến đổi lớn của tình hình khu vực Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
  • Khái quát diễn biến, kết quả, quá trình hồi sinh xây dựng đất nước của hai quốc gia láng giềng: Lào và Cam-pu-chia.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Những biến đổi của ĐNA 1945-2000
  • Cách mạng Lào - Campuchia
X