Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bài 16: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung về các quốc gia cổ đại đầu tiên trên lãnh thổ nước ta

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Quốc gia Văn Lang - Âu Lạc
  • 2. Quốc gia cổ Champa
  • 3. Quốc gia cổ Phù Nam
X