Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bài 18 : Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) – phần 2

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung liên quan đến cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Khái quát
  • 2. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu
    • a. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40
    • b. Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí và việc thành lập nhà nước Vạn Xuân
    • c. Cuộc khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ 905
    • d. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
X