Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bài 25: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Độ dài: 21 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu về Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỷ XVIII:
  • Các cuộc kháng chiến ở cuối thế kỷ XVIII
X