Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bài 26: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI – XVIII

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung liên quan đến tình hình văn hóa nước ta ở các thế kỉ XVI - XVIII.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tư tưởng tôn giáo
  • Giáo dục và văn hóa
  • Nghệ thuật và khóa học kĩ thuật
X