Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bài 30: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Độ dài: 24 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam
  • Phát triển và tôi luyện truyền thống yêu nước trong các thế kỷ phong kiến độc lập
  • Nét đặc trưng của truyền thống yêu nước việt nam thời phong kiến
X