Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 3 : LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Bài 39: Công xã Pa-ri và phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX

Độ dài: 15 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu về công xã Pari và phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Quốc tế thứ nhất và công xã pari (1871)
X