Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 3 : LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Bài 40 : Lê - nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu về Lênin và phong trào công nhân ở Nga đầu thế kỉ XX

Trao đổi bài (4)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • I. Hoạt động bước đầu của Lênin trong phong trào công nhân Nga
  • II. Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga
X