Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 3 : LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Bài 41: Sơ kết lịch sử thế giới cận đại

Độ dài: 17 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh sơ kết lại chương trình lịch sử thế giới cận đại

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Sơ kết lịch sử thế giới cận đại (đầu thế kỷ XX)
X