Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 13: CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC

Bài 19: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học - phần 1

Độ dài: 26 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số nội dung về các phạm trù cơ bản của đạo đức học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nghĩa vụ
  • Lương tâm
    • Lương tâm là gì
    • Làm thế nào trở thành người có lương tâm
X