Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 13: CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC

Bài 21: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình - phần 1

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung cơ bản về khái niệm Tình yêu, thế nào là một tình yêu chân chính ?

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Tình yêu
    • a, Tình yêu là gì
    • b, Thế nào là 1 tình yêu chân chính
X