Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 13: CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC

Bài 23 : Công dân với cộng đồng - phần 1

Độ dài: 22 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung về công dân với cộng đồng

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người
    • a. Cộng đồng là gì?
    • b. Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người
X