Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 13: CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC

Bài 27 : Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

Độ dài: 22 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng giới thiệu với học sinh những kiến thức về công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại như :

- Ô nhiễm môi trường
- Bùng nổ dân số
- Y tế

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Ô nhiễm môi trường
  • Bùng nổ dân số
  • Y tế
X