PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • ​Clip 01: Cấu tạo và phân loại tế bào
  • Clip 02: Protein hợp chất quan trọng của tế bào
Nhấn để bật tiếng
X

BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ

Video bổ trợ: Tế bào - bào quan và các chất sống quan trọng trong tế bào

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 4.672

Nội dung bài giảng:

+ Giới thiệu và phân loại tế bào
+ Protein hợp chất quan trọng của tế bào

Chưa có thông báo nào