PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Chức năng ADN (clip 1)
  • Cấu tạo phân tử ADN (clip 2)
  • Cấu tạo phân tử ADN (clip 3)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 1. Cấu trúc và chức năng của ADN - "Cương" "Nhu" kết hợp

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 17.345

Nội dung bài giảng:

+ Chức năng ADN
+ Cấu tạo phân tử ADN

Chưa có thông báo nào