PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Chức năng ADN (clip 1)
  • Cấu tạo phân tử ADN (clip 2)
  • Cấu tạo phân tử ADN (clip 3)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 1. Cấu trúc và chức năng của ADN - "Cương" "Nhu" kết hợp

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 15.990

Nội dung bài giảng:

+ Chức năng ADN
+ Cấu tạo phân tử ADN

Chưa có thông báo nào