PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Điều hòa biểu hiện gen ở sv nhân sơ
  • Điều hòa biểu hiện gen ở sv nhân chuẩn
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 9. Điều hòa hoạt động gen - Sinh hoạt theo nhu cầu

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 4.626

Nội dung bài giảng:

+ Điều hòa biểu hiện gen ở sv nhân sơ
+ Điều hòa biểu hiện gen ở sv nhân thực

Chưa có thông báo nào