PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Điều hòa biểu hiện gen ở sv nhân sơ
  • Điều hòa biểu hiện gen ở sv nhân chuẩn
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 9. Điều hòa hoạt động gen - Sinh hoạt theo nhu cầu

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 4.253

Nội dung bài giảng:

+ Điều hòa biểu hiện gen ở sv nhân sơ
+ Điều hòa biểu hiện gen ở sv nhân thực

Chưa có thông báo nào