PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Chu kỳ Tế bào
  • Những bất thường trong nguyên phân
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP PHÂN TỬ & TẾ BÀO

Bài 12. Nguyên phân và bất thường - Con đẻ hay anh chị em?

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 3.406

Nội dung bài giảng:

+ Chu kì tế bào
+ Những bất thường trong nguyên phân

Chưa có thông báo nào