PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, thí nghiệm
  • Giải thích thí nghiệm
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 1. Quy luật Menđen: Quy luật phân li - Nếu chỉ xét mình tôi (Tiếp)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 6.233

Nội dung bài giảng:

+ Các thuật ngữ
+ Đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, thí nghiệm
+ Giải thích thí nghiệm

Chưa có thông báo nào