PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Phép lai lệch bội
  • Phép lai lệch bội nâng cao
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 3. (BT) Phép lai đa bội, lệch bội - "like" gấp bội (Tiếp)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 4.049

Nội dung bài giảng:

+ Bài toán phép lai đa bội
+ Phép lai lệch bội
+ Phép lai lệch bội nâng cao
Các em chú ý, ở clip 1, chỗ xác định giao tử thể lục bội: thì giao tử tạo ra sẽ là tam bội. Cách xác định tương tự ví dụ sau:
s

Chưa có thông báo nào