PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm của Menđen
  • Cơ sở tế bào học
  • Các công thức tổng quát
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 4. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập - "lai" xã giao

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 4.656

Nội dung bài giảng:

+ Thí nghiệm của Menđen
+ Cơ sở tế bào học
+ Các công thức tổng quát

Chưa có thông báo nào