PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm của Menđen
  • Cơ sở tế bào học
  • Các công thức tổng quát
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 4. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập - "lai" xã giao

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 4.233

Nội dung bài giảng:

+ Thí nghiệm của Menđen
+ Cơ sở tế bào học
+ Các công thức tổng quát

Chưa có thông báo nào