PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • xác định kiểu hình của P khi biết tỉ lệ KH đời con
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 5. (BT) Quy luật phân li độc lập (Tiếp)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 4.046


Nội dung bài giảng:
+ Xác định số loại giao tử, số tổ hợp, kiểu gen, kiểu hình
+ Xác định tỉ lệ kiểu hình, kiểu gen ở thế hệ sau
+ Xác định kiểu hình của P khi biết tỉ lệ KH đời con
Chú ý:
Clip 1: ở phần tỉ lệ phép lai phân tích thì AaBB x Aabb không phải phép lai phân tích (thầy nhầm)

Chưa có thông báo nào