PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Tương tác bổ trợ
  • Tương tác cộng gộp và tương tác át chế
  • Tác động đa hiệu của gen
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 6. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen - Hợp tác hay chi phối

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 3.679

Trong bài này, thầy Đinh Đức Hiền sẽ dạy cho các em về các dạng tương tác gen: tương tác bổ trợ, tương tác át chế, tương tác cộng gộp và tác động đa hiệu của gen (một gen quy định nhiều tính trạng).

Chú ý: Phần tương tác át chế; thì át chế 13:3 là át chế trội.

Chưa có thông báo nào