PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Tương tác bổ trợ
  • Tương tác cộng gộp và tương tác át chế
  • Tác động đa hiệu của gen
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 6. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen - Hợp tác hay chi phối

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 4.159

Trong bài này, thầy Đinh Đức Hiền sẽ dạy cho các em về các dạng tương tác gen: tương tác bổ trợ, tương tác át chế, tương tác cộng gộp và tác động đa hiệu của gen (một gen quy định nhiều tính trạng).

Chú ý: Phần tương tác át chế; thì át chế 13:3 là át chế trội.

Chưa có thông báo nào