PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp chung giải bài tương tác gen và các ví dụ
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 7. (BT) Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen (Tiếp)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 4.451

Nội dung bài giảng:

+ Các tỉ lệ vàng trong tương tác bổ sung
+ Tỉ lệ vàng của Tương tác cộng gộp và át chế
+ Phương pháp chung giải bài tương tác gen và các ví dụ
Chú ý: Ví dụ 1: đáp án A

Chưa có thông báo nào