PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Một số chú ý
  • Nhận dạng chung QLHVG
  • 1. HVG trong lai phân tích
  • 2. Kiểu gen giống nhau, di đều/dị chéo, tần số HVG bằng nhau
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 10.1 (BT) Các dạng về hoán vị gen

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 4.127

Chưa có thông báo nào