PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Chứng minh Hệ thức Đecactơ
  • 3. Hoán vị gen chỉ xảy ra ở 1 giới, giới còn lại dị đều
  • 4. HVG hai bên nhưng kiểu gen khác nhau (1 bên dị đều, 1 bên dị chéo)
  • 5. HVG trong trường hợp trội không hoàn toàn
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 10.2 (BT) Các dạng về hoán vị gen

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 4.686

Nội dung bài giảng:

+ Chứng minh Hệ thức Đecactơ
+ Hoán vị gen chỉ xảy ra ở 1 giới, giới còn lại dị đều
+ HVG hai bên nhưng kiểu gen khác nhau (1 bên dị đều, 1 bên dị chéo)
+ HVG trong trường hợp trội không hoàn toàn
Các em chú ý, ở clip 3: HVG hai bên nhưng kiểu gen khác nhau (1 bên dị đều, 1 bên dị chéo): ở phút 3:00, tỉ lệ giao tử ab đực = Ab cái = (1-f)/2 vì đây là giao tử liên kết nhé, trên bảng thầy ghi nhầm.

Chưa có thông báo nào