PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Chứng minh Hệ thức Đecactơ
  • 3. Hoán vị gen chỉ xảy ra ở 1 giới, giới còn lại dị đều
  • 4. HVG hai bên nhưng kiểu gen khác nhau (1 bên dị đều, 1 bên dị chéo)
  • 5. HVG trong trường hợp trội không hoàn toàn
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 10.2 (BT) Các dạng về hoán vị gen

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 4.074

Nội dung bài giảng:

+ Chứng minh Hệ thức Đecactơ
+ Hoán vị gen chỉ xảy ra ở 1 giới, giới còn lại dị đều
+ HVG hai bên nhưng kiểu gen khác nhau (1 bên dị đều, 1 bên dị chéo)
+ HVG trong trường hợp trội không hoàn toàn
Các em chú ý, ở clip 3: HVG hai bên nhưng kiểu gen khác nhau (1 bên dị đều, 1 bên dị chéo): ở phút 3:00, tỉ lệ giao tử ab đực = Ab cái = (1-f)/2 vì đây là giao tử liên kết nhé, trên bảng thầy ghi nhầm.

Chưa có thông báo nào