PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết NST giới tính
  • Lý thuyết Quy luật DT liên kết giới tính
  • Các dạng bài tập Một gen có 2 alen liên kết giới tính
  • Các dạng bài tập Hai cặp gen cùng nằm trên NST giới tính
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 11. (BT) Di truyền liên kết giới tính - Kết hợp lạ thường

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 3.725

Nội dung bài giảng:

+ Lý thuyết NST giới tính
+ Lý thuyết Quy luật DT liên kết giới tính
+ Các dạng bài tập Một gen có 2 alen liên kết giới tính
+ Các dạng bài tập Hai cặp gen cùng nằm trên NST giới tính
Chú ý: ở clip 3: phép lai cần tìm là P XaY x XAXA

Chưa có thông báo nào