PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết NST giới tính
  • Lý thuyết Quy luật DT liên kết giới tính
  • Các dạng bài tập Một gen có 2 alen liên kết giới tính
  • Các dạng bài tập Hai cặp gen cùng nằm trên NST giới tính
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 11. (BT) Di truyền liên kết giới tính - Kết hợp lạ thường

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 3.360

Nội dung bài giảng:

+ Lý thuyết NST giới tính
+ Lý thuyết Quy luật DT liên kết giới tính
+ Các dạng bài tập Một gen có 2 alen liên kết giới tính
+ Các dạng bài tập Hai cặp gen cùng nằm trên NST giới tính
Chú ý: ở clip 3: phép lai cần tìm là P XaY x XAXA

Chưa có thông báo nào