PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • IV. Tích hợp liên kết gen và hoán vị gen
  • V. Tích hợp liên kết gen và tương tác gen
  • VI. Tích hợp hoán vị gen và tương tác gen
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 18- Xác định kiểu gen bố mẹ khi có nhiều qui luật di truyền chi phối (Tiếp) (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 2.215

Nội dung bài giảng:

+ Tích hợp liên kết gen và hoán vị gen
+ Tích hợp liên kết gen và tương tác gen
+ Tích hợp hoán vị gen và tương tác gen

Chưa có thông báo nào