PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • 2. CT DT của QT tự phối
  • 3. CT DT của QT ngẫu phối
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3: DI TRUYỀN QUẦN THỂ

Bài 1. Sự vận động của vật chất di truyền trên quy mô quần thể (Tiếp)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 3.410

Nội dung bài giảng:

+ CT DT của QT tự phối
+ CT DT của QT ngẫu phối
chú ý: ví dụ tần số A = (410 x 2 + 580)/2000 = 0,7; a = 1-0,7 = 0,3

Chưa có thông báo nào