PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • 2. CT DT của QT tự phối
  • 3. CT DT của QT ngẫu phối
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: DI TRUYỀN QUẦN THỂ

Bài 1. Sự vận động của vật chất di truyền trên quy mô quần thể (Tiếp)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 3.075

Nội dung bài giảng:

+ CT DT của QT tự phối
+ CT DT của QT ngẫu phối
chú ý: ví dụ tần số A = (410 x 2 + 580)/2000 = 0,7; a = 1-0,7 = 0,3

Chưa có thông báo nào