PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Tìm kiểu gen - Lý thuyết (clip 1)
  • Tìm kiểu gen - Ví dụ (clip 2)
  • Bài tập quần thể tự phối (clip 3)
  • Tiếp (clip 4)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3: DI TRUYỀN QUẦN THỂ

Bài 2. Các dạng toán trong di truyền quần thể P1

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 4.076

Nội dung bài giảng:

+ Dạng bài tìm số kiểu gen
+ Dạng bài tập quần thể tự phối
Chú ý; clip 1: gen trên Y, không tương đồng với X => XX =1 (XX có 1 KG là kiểu gen không có về tính trạng đó)

Chưa có thông báo nào