PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Tìm kiểu gen - Lý thuyết (clip 1)
  • Tìm kiểu gen - Ví dụ (clip 2)
  • Bài tập quần thể tự phối (clip 3)
  • Tiếp (clip 4)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: DI TRUYỀN QUẦN THỂ

Bài 2. Các dạng toán trong di truyền quần thể P1

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 3.643

Nội dung bài giảng:

+ Dạng bài tìm số kiểu gen
+ Dạng bài tập quần thể tự phối
Chú ý; clip 1: gen trên Y, không tương đồng với X => XX =1 (XX có 1 KG là kiểu gen không có về tính trạng đó)

Chưa có thông báo nào