PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • clip 1: Công nghệ gen
  • clip 2: Quá trình chuyển gen
  • clip 3: Ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen
Bài 3. Kỹ thuật tạo giống mới bằng công nghệ gen và ứng dụng sẽ được mở vào ngày 29/06/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 4: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 3. Kỹ thuật tạo giống mới bằng công nghệ gen và ứng dụng

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.110

Nội dung bài giảng:

+ Công nghệ gen
+ Quá trình chuyển gen
+ Ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen

Chưa có thông báo nào