PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • clip 1: Công nghệ gen
  • clip 2: Quá trình chuyển gen
  • clip 3: Ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 3. Kỹ thuật tạo giống mới bằng công nghệ gen và ứng dụng

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.906

Nội dung bài giảng:

+ Công nghệ gen
+ Quá trình chuyển gen
+ Ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen

Chưa có thông báo nào