PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • clip 1: Công nghệ gen
  • clip 2: Quá trình chuyển gen
  • clip 3: Ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 3. Kỹ thuật tạo giống mới bằng công nghệ gen và ứng dụng

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.662

Nội dung bài giảng:

+ Công nghệ gen
+ Quá trình chuyển gen
+ Ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen

Chưa có thông báo nào