PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • VD 1 (clip 3)
  • VD 2 (clip 4)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 3. Các dạng bài tập trong di truyền học người (Tiếp) (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 3.135

Chưa có thông báo nào