PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Bằng chứng giải phẫu học so sánh (THAM KHẢO)
  • Bằng chứng tế bào học
  • Bằng chứng sinh học phân tử
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HOÁ

Bài 1. Các bằng chứng tiến hóa - Quan hệ họ hàng và nguồn cội sinh vật trên trái đất

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 3.222

Nội dung bài giảng:

+ Giới thiệu chung
+ Bằng chứng giải phẫu học so sánh
+ Bằng chứng tế bào học
+ Bằng chứng sinh học phân tử

Chưa có thông báo nào