PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Bằng chứng giải phẫu học so sánh (THAM KHẢO)
  • Bằng chứng tế bào học
  • Bằng chứng sinh học phân tử
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HOÁ

Bài 1. Các bằng chứng tiến hóa - Quan hệ họ hàng và nguồn cội sinh vật trên trái đất

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 2.854

Nội dung bài giảng:

+ Giới thiệu chung
+ Bằng chứng giải phẫu học so sánh
+ Bằng chứng tế bào học
+ Bằng chứng sinh học phân tử

Chưa có thông báo nào