PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Quá trình hình thành loài mới khác khu vực địa lí
  • Hình thành loài mới cùng khu vực địa lí
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HOÁ

Bài 7. Quá trình hình thành loài - Loài mới chui ở đâu ra ?

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.891

Nội dung bài giảng:

+ Sự hình thành loài cùng khu vực địa lý
+ Sự hình thành loài khác khu vực địa lý

Chưa có thông báo nào