PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HOÁ

Bài 8. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất - Sự sống bắt nguồn từ những chất không sống

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 2.185

Nội dung bài giảng:

+ Tiến hóa hóa học
+ Tiến hóa tiền sinh học
+ Tiến hóa sinh học

Chưa có thông báo nào