PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HOÁ

Bài 8. Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất - Sự sống bắt nguồn từ những chất không sống

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 2.086

Nội dung bài giảng:

+ Tiến hóa hóa học
+ Tiến hóa tiền sinh học
+ Tiến hóa sinh học

Chưa có thông báo nào