PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung về môi trường và các nhân tố sinh thái (THAM KHẢO)
  • Nhân tố vô sinh, hữu sinh, giới hạn sinh thái
  • ổ sinh thái, quy luật tác động của các nhân tố sinh thái
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI

Bài 1. Môi trường và các nhân tố sinh thái - Xung quanh chúng ta là những gì ?

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 2.025

Nội dung bài giảng:

+ Giới thiệu chung về môi trường và các nhân tố sinh thái
+ Phân loại các nhân tố sinh thái, giới hạn sinh thái
+ Ổ sinh thái, quy luật tác động của các nhân tố sinh thái

Chưa có thông báo nào