PEN-C Sinh học - Thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung về môi trường và các nhân tố sinh thái (THAM KHẢO)
  • Nhân tố vô sinh, hữu sinh, giới hạn sinh thái
  • ổ sinh thái, quy luật tác động của các nhân tố sinh thái
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI

Bài 1. Môi trường và các nhân tố sinh thái - Xung quanh chúng ta là những gì ?

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 2.326

Nội dung bài giảng:

+ Giới thiệu chung về môi trường và các nhân tố sinh thái
+ Phân loại các nhân tố sinh thái, giới hạn sinh thái
+ Ổ sinh thái, quy luật tác động của các nhân tố sinh thái

Chưa có thông báo nào